Natur, udeliv og science
Bestseller

Natur, udeliv og science

Natur, udeliv og science er til dig, der har som opgave at omsætte det nye tema "Natur, udeliv og science" til konkret arbejde med børnene i det daglige. Bogen folder det nye læreplanstema ud og giver bud på, hvad en natur-, en udelivs- og en sciencetilgang kan være, og hvordan de tre tilgange skal ses som en helhed.

Bogen er baseret på forfatterens mangeårige forskning og udviklingsarbejde på området. Den indeholder dels en kort gennemgang af forskellige opfattelser af natur og udeliv i børnehavepædagogikken gennem tiden, dels – i bogens hovedkapitel – beskrivelser af en lang række nyere, konkrete aktiviteter og lærings- og oplevelsesforløb, hvor de tre begreber natur, udeliv og science er i spil.

I bogens del 3 uddyber forfatteren de pædagogfaglige og didaktiske problemstillinger, og endelig formidler han i bogens sidste del den eksisterende forskning på området.
  • Antal sider212
  • Højde230 mm
  • Bredde158 mm
  • Dybde15 mm
  • Vægt324 g
  • FormatHæftet
  • Bestillingsnr400594
  • GenreUddannelse. Pædagogik
Klubpris179,95 kr.

Om forfatteren

Niels Ejbye-Ernst

Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og cand. pæd. og er ansat som lektor ved Videncenter for pædagogik og dannelse i VIA University College.

Han er desuden projektleder i Center for Børn og Natur med ansvar for projektet ”Kom med ud”.

Produkter i samme kategori