Stig Broström

Stig Broström Stig Broström er uddannet pædagog, cand.pæd., ph.d. i småbørnspædagogik og professor emeritus ved DPU (Aarhus Universitet). Han har blandt andet forsket i og skrevet om didaktiske og almenpædagogiske temaer, læreplaner, vuggestue- og børnehavepædagogik, SFO, overgang til skolen og indskolingspædagogik, læringsteori, leg og æstetiske læreprocesser samt science og bæredygtighed i børnehaven.

Ny kvalitet kan opstå, når pædagoger og lærere i grundskolen arbejder sammen