Lone Svinth

Lone Svinth Lone Svinth har skrevet om pædagogers åbenhed for børnenes perspektiver og børns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Lone Svinth er lektor på DPU (Aarhus Universitet) og ph.d. i pædagogisk psykologi. Hun er optaget af de relationelle betingelser for børns trivsel og tilblivelse. Hun er især engageret i forskning i og udvikling af voksen-barn-samspillet i dagtilbud, og hvordan mødeøjeblikke kan skabe frugtbare deltagelsesmuligheder ikke mindst for børn i udsatte positioner. 
 

Jeg er optaget af voksen-barn samspillet som tilblivelsesproceser